Dnes je 2018-04-20 a 12:21:56 hodin
Přihláška ke stravování na Střední zemědělské škole v Písku
Školní jídelna je v areálu SZeŠ Písek, Čelakovského 200.
Čas oběda: 11.30 – 14.20
Cena oběda: viz stránka s aktuální cenou
Způsob úhrady: bezhotovostně - inkasem z účtu strávníků
Důležité informace: Před odesláním přihlášky je třeba zařídit v peněžním ústavu souhlas s inkasem. Navštivte Váš peněžní ústav v němž máte běžný účet (sporožirový či jiný) a  dejte souhlas k měsíčnímu inkasu na účet SZeŠ Písek, v měsíční částce 800 Kč. (700 Kč záloha na stravné, 100 Kč na čip pro odběr jídla a vstup do budovy) Údaje o účtu z něhož je povoleno inkaso uveďte v tomto formuláři. První inkaso proběhne v částce 800 Kč k 15. 8. tohoto roku. Vyúčtování bude k 30. 6. následujícího roku. Další měsíce si škola sama inkasuje podle skutečně odebraných obědů v měsíci. Žák 1. ročníku odešle tuto přihlášku do 30. června tohoto roku.
Potřebné údaje:
příjemce:                                 SZeŠ Písek, Čelakovského 200, Písek
ve prospěch účtu:                     000000-7563400237/0100 KB Písek
číslo sběrného účtu spořitelny:   000000-0100088441/0800
povolená částka inkasa:            800 Kč
interval:                                    měsíčně
 Povinně vyplněná pole prodloužení přihlášky na další školní rok
nový strávník
jméno:
příjmení:
e-mail:
škola:
třída:
datum narození:
bydliště místo:
ulice:
č.p.:
název peněžního ústavu:
číslo účtu u peněžního ústavu:  formát 0123456-0123456789/0123
přepište číslo z obrázku číslicemi
Další informace:


  Po úspěšném vyplnění stiskněte tlačítko odeslat. Údaje z přihlášky budou pro kontrolu zaslány na váš e-mail, dále zapsány do databáze přihlášených strávníků a odeslány na e-mail vedoucí kuchyně. Nejste-li si jisti s vyplněním, použijte tlačítko [kontrola]  
Nebude-li úspěšně provedeno první inkaso z účtu, strávník nebude přihlášen ke stravování a nebude se tedy moci stravovat od počátku období!