Zkameněliny

V sokolovské pánvi se hojně nacházejí zbytky rostlin především ve starosedelském souvrství. Ve vyšších jednotkách je zkamenělin sice méně, ale jsou obvykle lépe zachované.
Uhelné sloje obsahují i velké množství pylů, které lze vhodnými postupy izolovat a získat tak představu o rostlinstvu, ze kterého vzniklo uhlí.

Nálezy zbytků živočichů jsou známy ze slojí (zbytky savců) a z cyprisového souvrství. Hojné jsou zbytky (většinou rozpadlé kostry) ryb, vzácnější jsou nálezy hmyzu. Raritou byl nález želvy na dole Jiří.

Ve vulkanodetritickém souvrství jsou místy hojné zkřemenělé kmeny stromů.

V polohách křemenců v blízkosti sloje Josef se nalézají ulity gastropodů, někdy dokonce se zachovanými původními barvami.

Acer trilobatum

Alnus feroniae Alnus kefersteini

Castanea atavia

Cecropia heeri

Cornus studeri

Cinnamomum sp.

Dryophyllum furcinerve

"Eucalyptus" oceanica

Juglans reussi

Laurus primigenia

Myrica salinica

Pinus hordea

Pinus rigidis

Planera ungeri

Rhamnus gaudini

Sapindis falcifolius