Cena oběda pro žáky ve školní jídelně SZeŠ


Věc: sdělení – zvýšení ceny hlavního jídla - kalkulace - platnost od 1.1.2013

Sdělujeme, že s platností od 1.1.2013 zvyšujeme cenu oběda žákům středních škol
na částku 33,00 Kč za jídlo v této kalkulaci :


1. Potraviny   28,69 Kč
2. DPH 15% 4,31 Kč
K úhradě 33,00 Kč

Ředitel SZeŠ Písek
Ing. Miloš Cieslar

Vyřizuje : Holečková 15.1.2013


Upozornění pro žáky a jejich zákonné zástupce.
Podle §4 odstavce 9 vyhlášky č. 107/2005 SB., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, se pro účely vyhlášky považuje první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení za pobyt ve škole nebo školském zařízení.
Tzn. pokud si strávník neodhlásí stravu v dalších dnech nepřítomnosti, nemá nárok na hmotné zabezpečení (příspěvek k ceně jídla pro žáky) a musí uhradit celkovou hodnotu oběda 77 Kč včetně DPH.