logo szeš Organizační stránka


[« Úvodní «] [» Zřizovací listina »] [» Zřizovatel »]
Výroční zpráva: [» 2017 »]
Plán práce: [» 2018 »]
[» informace k přijímacímu řízení »] [» vnitřní dokumenty SZeŠ »] [» školní řád »] [» EUROPASS »]
[» školská rada »] [» úřední deska »] [» školní poradenské pracoviště" »] [» Řád školní jídelny »]
Harmonogram:[» Harmonogram (excel) »]


ZŘIZOVATEL: Jihočeský kraj, IČ 70890650, U Zimního stadionu 1952/2,  České Budějovice, 370 76
ŠKOLA
název: Střední zemědělská škola
REDIZO: 600 008 550
IZO: 108 054 101
IČ: 60869054
DIČ: CZ 60869054
číslo účtu: 7563400237/0100
adresa: Čelakovského 200, 397 01 Písek
datová schránka: 4x8nthg
e-mail: skola@szespisek.cz

PODATELNA v sekretariátu školy 
úřední hodiny: po - pá   8:00 - 15:00
můžete s námi komunikovat
  • klasickou poštou
  • na podatelně školy
  • elektronicky - email, datová schránka
  • ve formátech MS Office (doc, docx, ...)
  • v otevřených formátech (odt, pdf, tif, ...)
  Pokud zjistíme chybný datový formát, informujeme o této skutečnosti odesilatele.
V případě nevyžádané pošty (spamu) zpráva není zpracována a odesilatel není informován.

Škola koná den otevřených dveří v termínu burzy středních škol pořádané Úřadem práce v Písku.
Kromě toho je možné po předchozí telefonické domluvě školu kdykoli navštívit, prohlédnout si ji a získat informace pro uchazeče o studium.