logo szeš Školní vzdělávací program


Od 1. září 2008, počínaje prvním ročníkem, SZeŠ vyučuje obor 41-41-M/01 Agropodnikání podle vlastního školního vzdělávacího programu.

Od 1. září 2010, počínaje prvním ročníkem, SZeŠ vyučuje obor 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí podle vlastního školního vzdělávacího programu.

Materiál je veřejně přístupný ve vitríně školy a v přístupném počítači ve sborovně školy.