Přijímací řízení


Informace

Počty přijímaných do jednotlivých studijních oborů:

Žáci budou přijímáni na základě pořadí sestaveného dle výsledků přijímacího řízení.

Kritéria hodnocení pro přijetí ke studiu:

  1. Výsledek JPZ – maximálně 60 % bodů hodnocení
  2. průměrný prospěch a známka z předmětu přírodopis za poslední 3 pololetí  základní školy  – maximálně 30 % bodů hodnocení
    známka – 1 = 2 body, 2 = 1 bod, průměr – 1,00 = 8 bodů, postupně klesající, 2,75 = 1 bod, horší 0 bodů, tedy za každé pololetí max. 10 bodů
  3. doložené umístění v přírodovědných olympiádách a soutěžích – hodnocení – maximálně 5 % bodů hodnocení
  4. zájem o obor vyjádřený na přihlášce (oddíl B přihlášky – Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další) – hodnocení – maximálně 5 % bodů hodnocení

Celkem lze získat maximálně 100 % bodů hodnocení. Ke studiu bude přijato pro každý obor vzdělávání 30 uchazečů s vyšším počtem dosažených bodů.

Při dosažení stejného počtu bodů na základě předchozího bodového hodnocení, má přednost uchazeč s lepším hodnocením z předmětu přírodopis.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

V Písku dne 11. 11. 2021, Ing. Marie Procházková, ředitelka


Velmi doporučujeme využít evidenční systém základní školy k vytištění přihlášky. QR kód na přihlášce výrazně urychluje zpracování a zamezuje chybám.

Nyní je: 2022-12-07 03:17:47

Výsledky


AGROPODNIKÁNÍ - Počet odevzdaných zápisových lístků: 38EKOLOGIE - Počet odevzdaných zápisových lístků: 28
Zapsaní: (odevzdali záp. lístek)
číslo | číslo id. | cel. body |ter.| 
001 - 221002    52.20    1
002 - 221004    57.80    1
003 - 221005    45.40    1
004 - 221008    37.60    1
005 - 221010    50.80    1
006 - 221013    46.80    1
007 - 221016    46.40    1
008 - 221018    58.40    1
009 - 221022    45.40    1
010 - 221024    58.00    1
011 - 221030    39.60    1
012 - 221032    45.40    1
013 - 221033    47.80    1
014 - 221034    48.20    1
015 - 221035    48.20    1
016 - 221036    36.40    1
017 - 221037    51.40    1
018 - 221040    72.00    1
019 - 221041    49.60    1
020 - 221042    49.00    1
021 - 221043    41.00    1
022 - 221044    52.60    1
023 - 221046    46.40    1
024 - 221047    40.60    1
025 - 221049    53.00    1
026 - 221056    62.80    1
027 - 221058    61.20    1
028 - 221062    41.80    1
029 - 221065    53.40    1
030 - 221066    42.80    1
031 - 221068    65.60    1
032 - 221071    57.40    1
033 - 221073    42.40    1
034 - 221074    46.00    1
035 - 221078    55.00    1
036 - 221081    51.60    1
037 - 221082    43.80    1
038 - 221083    53.00    1
Přijatí:
číslo | číslo id. | cel. body |ter.| 
001 - 221040    72.00      1  
002 - 221068    65.60      1  
003 - 221056    62.80      1  
004 - 221058    61.20      1  
005 - 221018    58.40      1  
006 - 221024    58.00      1  
007 - 221004    57.80      1  
008 - 221071    57.40      1  
009 - 221078    55.00      1  
010 - 221065    53.40      1  
011 - 221049    53.00      1  
012 - 221083    53.00      1  
013 - 221044    52.60      1  
014 - 221002    52.20      1  
015 - 221081    51.60      1  
016 - 221037    51.40      1  
017 - 221010    50.80      1  
018 - 221041    49.60      1  
019 - 221042    49.00      1  
020 - 221035    48.20      1  
021 - 221034    48.20      1  
022 - 221033    47.80      1  
023 - 221013    46.80      1  
024 - 221016    46.40      1  
025 - 221046    46.40      1  
026 - 221074    46.00      1  
027 - 221005    45.40      1  
028 - 221022    45.40      1  
029 - 221032    45.40      1  
030 - 221082    43.80      1  
031 - 221066    42.80      1  
032 - 221073    42.40      1  
033 - 221062    41.80      1  
034 - 221043    41.00      1  
035 - 221047    40.60      1  
036 - 221030    39.60      1  
037 - 221008    37.60      1  
038 - 221036    36.40      1  
Nepřijatí:
číslo | číslo jedn. | cel. body |ter.| 
039 - 221050      75.60      1
040 - 221059      75.40      1
041 - 221063      74.00      1
042 - 221045      71.20      1
043 - 221077      67.40      1
044 - 221051      66.20      1
045 - 221026      64.20      1
046 - 221007      61.20      1
047 - 221023      57.60      1
048 - 221060      57.00      1
049 - 221006      55.80      1
050 - 221072      53.60      1
051 - 221031      49.40      1
052 - 221012      46.20      1
053 - 221020      45.80      1
054 - 221021      45.80      1
055 - 221080      44.60      1
056 - 221028      44.40      1
057 - 221086      44.20      1
058 - 221001      43.40      1
059 - 221057      42.80      1
060 - 221069      41.20      1
061 - 221039      40.60      1
062 - 221052      39.00      1
063 - 221055      38.80      1
064 - 221067      38.80      1
065 - 221029      38.40      1
066 - 221038      38.00      1
067 - 221054      37.40      1
068 - 221017      37.20      1
069 - 221027      37.20      1
070 - 221061      36.80      1
071 - 221053      36.40      1
072 - 221070      35.40      1
073 - 221025      34.00      1
074 - 221009      33.60      1
075 - 221089      32.80      1
076 - 221075      31.60      1
077 - 221087      31.60      1
078 - 221084      29.60      1
079 - 221085      29.40      1
080 - 221014      27.80      1
081 - 221076      27.20      1
082 - 221003      25.40      1
083 - 221015      24.60      1
084 - 221019      23.80      1
085 - 221011      22.20      1
086 - 221064      17.20      1
087 - 221048      16.60      1
088 - 221079        9.20      1
089 - 221088        5.00      1
Zapsaní: (odevzdali záp. lístek)
číslo | číslo jedn. | cel. body |ter.| 
001 - 222006    33.60    1
002 - 222008    33.40    1
003 - 222009    34.60    1
004 - 222012    37.40    1
005 - 222013    37.20    1
006 - 222016    42.80    1
007 - 222017    34.80    1
008 - 222018    44.20    1
009 - 222019    33.40    1
010 - 222024    46.20    1
011 - 222027    69.40    1
012 - 222029    26.20    1
013 - 222030    49.40    1
014 - 222031    40.00    1
015 - 222032    36.80    1
016 - 222034    47.00    1
017 - 222035    61.80    1
018 - 222037    27.00    1
019 - 222038    34.60    1
020 - 222039    41.20    1
021 - 222041    48.20    1
022 - 222042    33.20    1
023 - 222045    34.60    1
024 - 222046    44.60    1
025 - 222047    27.60    1
026 - 222048    44.20    1
027 - 222049    43.20    1
028 - 222050    31.60    1
Přijatí:
číslo | číslo jedn. | cel. body |ter.| 
001 - 222027    69.40      1  
002 - 222035    61.80      1  
003 - 222030    49.40      1  
004 - 222041    48.20      1  
005 - 222034    47.00      1  
006 - 222024    46.20      1  
007 - 222046    44.60      1  
008 - 222018    44.20      1  
009 - 222048    44.20      1  
010 - 222049    43.20      1  
011 - 222016    42.80      1  
012 - 222039    41.20      1  
013 - 222031    40.00      1  
014 - 222012    37.40      1  
015 - 222013    37.20      1  
016 - 222032    36.80      1  
017 - 222017    34.80      1  
018 - 222009    34.60      1  
019 - 222038    34.60      1  
020 - 222045    34.60      1  
021 - 222006    33.60      1  
022 - 222008    33.40      1  
023 - 222019    33.40      1  
024 - 222042    33.20      1  
025 - 222050    31.60      1  
026 - 222047    27.60      1  
027 - 222037    27.00      1  
028 - 222029    26.20      1  
Nepřijatí:
číslo | číslo jedn. | cel. body |ter.| 
029 - 222023      71.20      1
030 - 222014      63.00      1
031 - 222011      62.40      1
032 - 222021      57.80      1
033 - 222025      53.00      1
034 - 222020      52.60      1
035 - 222044      51.40      1
036 - 222033      50.40      1
037 - 222015      48.20      1
038 - 222007      46.80      1
039 - 222005      46.40      1
040 - 222022      45.40      1
041 - 222036      42.80      1
042 - 222040      41.60      1
043 - 222051      40.40      1
044 - 222028      38.80      1
045 - 222010      38.00      1
046 - 222003      37.80      1
047 - 222002      37.20      1
048 - 202001      36.40      1
049 - 222043      34.60      1
050 - 222004      31.20      1
051 - 222026      27.80      1