logo szeš Škola v současnosti


[ » Historie školy » ] [ » Zahrada » ] [ » Knihovna » ] [ » Fotogalerie » ]


Střední zemědělská škola v Písku se od svého založení v roce 1870 podílí významně na vzdělávání odborníků v regionu. Škola poskytuje vzdělání pro chlapce i dívky. Studium je čtyřleté zakončeno maturitou. Vzdělání absolventů má v praxi univerzální uplatnění. Výuka je bezplatná, hrazená ze státních prostředků. Pro výuku odborných předmětů jsou ve škole velmi dobře vybavené odborné učebny a laboratoře, škola je připojena na internet, učebny s počítači jsou volně přístupné studentům školy.


 Školu je možné navštívit, prohlédnout si ji a získat další informace.