logo szeš Kontakty SZEŠ Písek - učitelé - zaměstnanci


ZŘIZOVATEL: Jihočeský kraj, IČ 70890650, U Zimního stadionu 1952/2,  České Budějovice, 370 76
ŠKOLA
název: Střední zemědělská škola datová schránka: 4x8nthg
REDIZO: 600 008 550 číslo účtu: 7563400237/0100
IZO: 108 054 101 adresa: Čelakovského 200, 397 01 Písek
IČ: 60869054 DIČ: CZ 60869054
e-mail: skola@szespisek.cz telefon: 382 271 256 po přihlášení ústředny volte ještě linku

PODATELNA v sekretariátu školy 
úřední hodiny: po - pá   8:00 - 15:00
můžete s námi komunikovat
  • klasickou poštou
  • na podatelně školy
  • elektronicky - email, datová schránka
  • ve formátech MS Office (doc, docx, ...)
  • v otevřených formátech (odt, pdf, tif, ...)
  Pokud zjistíme chybný datový formát, informujeme o této skutečnosti odesilatele.
V případě nevyžádané pošty (spamu) zpráva není zpracována a odesilatel není informován.

Škola koná den otevřených dveří v termínu burzy středních škol pořádané Úřadem práce v Písku.
Kromě toho je možné po předchozí telefonické domluvě školu kdykoli navštívit, prohlédnout si ji a získat informace pro uchazeče o studium.
učitelé (počet 24) foto aprobace vlastní poznámka učitele
Ing. Bernadová Pavlína
linka: 109     mail   
učitel interní, třídní 1.A
  Aprobace: Chov zvířat, Praxe, Chov koní, Biologie, Základy chovu koní.
Učí: Biologie, Ekologie, Chov koní, Praxe, Základy chovu koní.
 
Ing. Cieslar Miloš
linka: 104     mail   
ředitel
  Aprobace: Ekonomika, Praxe.
Učí: Ekonomika.
 
PhDr. Dokulilová Šárka
linka: 110     mail   
učitel interní, třídní 4.B
foto není dostupnéAprobace: Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka.
Učí: Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka, Občanská nauka, Tělesná výchova.
  V důsledku zneužití školou pořízené osobní fotografie pro účely nevhodného inzerátu umístěného na internetu bez mého souhlasu odmítám další zařazení mých fotografií na oficiálních stránkách školy.
Mgr. Hanusová Jitka
linka: 110     mail   
učitel interní
  Aprobace: Chemie, Německý jazyk, Konverzace z německého jazyka, Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka, Biotechnologie, Praxe.
Učí: Anglický jazyk, Chemie, Konverzace z německého jazyka, Německý jazyk.
 
Ing. Hoštičková Irena
mail   
učitel externí
foto není dostupnéAprobace: Biotechnologie.
Učí: Biotechnologie, Chemie, Praxe.
 
Ing. Hřebejk Martin
linka: 119     mail   
učitel interní
  Aprobace: Praxe, Řízení speciálních strojů, Pěstování rostlin, Fyzika, Geologie a pedologie, Ekologie, Základy mechanizace, Alternativní zemědělství.
Učí: Alternativní zemědělství, Fyzika, Praxe, Tělesná výchova, Základy mechanizace.
 
Mgr. Chovanec Martin
linka: 114     mail   
učitel interní, třídní 1.B
školní metodik prevence
  Aprobace: Občanská nauka, Dějepis, Zeměpis.
Učí: Dějepis, Geologie a pedologie, Občanská nauka, Tělesná výchova, Zeměpis.
 
Mgr. Jedlička Roman
linka: 119     mail   
učitel interní, třídní 4.A
  Aprobace: Matematika, Praxe, Informační a komunikační technologie, Seminář z matematiky.
Učí: Matematika, Praxe, Seminář z matematiky, Tělesná výchova.
 
Mgr Koubková Hana
mail   
učitel interní
foto není dostupnéAprobace: Český jazyk a literatura.
Učí: Český jazyk a literatura.
 
 Kvaltýn Vladimír

ředitel
foto není dostupnéAprobace: .
Učí: Motorová vozidla.
 
Ing. Procházka Jaroslav
mail   
učitel interní
foto není dostupnéAprobace: Praxe.
Učí:.
 
Ing. Procházková Marie
linka: 109     mail   
učitel interní, třídní 3.A , výchovný poradce
  Aprobace: Praxe, Chov zvířat, Veterinářství, Biologie, Občanská nauka, Ekonomika, Seminář z chovu zvířat.
Učí: Biologie, Ekonomika, Chov zvířat, Praxe, Seminář z chovu zvířat, Veterinářství.
 
Mgr. Průchová Lenka
linka: 110     mail   
učitel interní
  Aprobace: Německý jazyk, Český jazyk a literatura, Konverzace z německého jazyka.
Učí:.
 
Ing. Soukupová Lenka
linka: 108     mail   
učitel interní, třídní 2.A
  Aprobace: Pěstování rostlin, Praxe, Meteorologie a hydrologie, Alternativní zemědělství, Biologie, Seminář z pěstování rostlin, Ekologie, Geologie a pedologie.
Učí: Chemie, Meteorologie a hydrologie, Pěstování rostlin, Praxe, Seminář z pěstování rostlin.
 
Ing. Šálená Hana

učitel interní
foto není dostupnéAprobace: Praxe.
Učí: Praxe.
 
Ing. Šareš Bohumil
linka: 116     mail   
zástupce ředitele
  Aprobace: Biologie, Praxe, Ochrana životního prostředí, Krajina a životní prostředí, Ekologie, Seminář z ochrany životního prostředí, Ochrana rostlin, Seminář z krajiny a životního prostředí.
Učí: Krajina a životní prostředí, Ochrana rostlin, Ochrana životního prostředí, Parkové a zahradní úpravy, Praxe, Seminář z ochrany životního prostředí.
 
Ing. Šatra Miloslav
mail   
učitel externí
  Aprobace: Odpady, Právní příprava.
Učí: Odpady, Právní příprava.
 
PhDr. Šimůnek Libor
linka: 119     mail   
učitel interní
  Aprobace: Český jazyk a literatura, Dějepis, Psychologie práce.
Učí: Český jazyk a literatura.
 
Dis. Toužimská Eva
mail   
asistentka pedagoga
foto není dostupnéAprobace: .
Učí:.
 
Bc. Ťupa Pavel
linka: 113     mail   
učitel interní
  Aprobace: Motorová vozidla jízdy.
Učí: Motorová vozidla, Praxe.
 
Bc. Vainar Pavel
linka: 113     mail    web 
učitel interní
  Aprobace: Motorová vozidla, Myslivost, Praxe, Motorová vozidla jízdy.
Učí: Myslivost.
 
Ing. Vilímková Iveta
linka: 110     mail   
učitel interní
  Aprobace: Ekonomika, Účetnictví, Daňová evidence.
Učí: Daňová evidence, Ekonomika.
 
 Wailguny Jaroslav
linka: 118     mail   
učitel interní
  Aprobace: Práce s počítačem, Matematika, Informační a komunikační technologie.
Učí: Informační a komunikační technologie.
  pracuje již dlouho jako správce školní sítě, a to dobře :-)
Ing. Zámečníková Lenka
linka: 105     mail   
zástupce ředitele
  Aprobace: Ekologie, Geodezie, Lesnictví, Krajina a životní prostředí, Praxe, Geologie a pedologie, Ochrana životního prostředí, Seminář z krajiny a životního prostředí, Seminář z ochrany životního prostředí.
Učí: Geodezie, Hygiena a toxikologie, Krajina a životní prostředí, Mezinárodní ochrana přírody, Ochrana rostlin a živočichů, Ochrana životního prostředí, Praxe, Seminář z krajiny a životního prostředí.
 
zaměstnanci (počet 14) foto zařazení poznámka
 Borovská Radka
foto není dostupnéuklízečka  
 Bytelová Marcela
linka: 107     mail   
foto není dostupnéúčetní  
 Hladíková Eva
linka: 103    
foto není dostupnékuchařka  
 Keclíková Radka
linka: 103    
foto není dostupnékuchařka  
 Kvaltýn Vladimír
foto není dostupné  
 Motyková Eva
linka: 103    
foto není dostupnékuchařka  
 Schmidtová Milada
linka: 103     mail   
foto není dostupnévedoucí šk. jídelny   382 271 265 - přímá linka do kanceláře
Ing. Soukupová Radka
linka: 106     mail   
foto není dostupnéhospodářka  
 Štérová Jarmila
linka: 103    
foto není dostupnékuchařka  
 Tomanová Věra
linka: 121     mail   
foto není dostupnéúčetní  
Dis. Toužimská Eva
mail   
foto není dostupnéasistentka  
Ing. Vacková Monika
linka: 101     mail   
foto není dostupnésekretářka  
 Voithová Hana
linka: 103    
foto není dostupnékuchařka  
 Vokatý Miroslav
linka: 115     mail   
foto není dostupnéškolník  

bývalí učitelé