logo szeš

  Střední  zemědělská  škola

 Písek,  Čelakovského  200
skola@szespisek.cz

» Program oslav 
» Ze života školy 
» Škola  » Statek
» Kontakty
» Projekty » Praxe
» Obory »  ŠVP
» Přijímačky
» Aktivity » Nadace
» Úřední deska
» Školská rada
» Organizační
» INFO rodiče žáci
» Rozvrh » Změny
» Intranet » Moodle
» KURZY
» GDPR

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

 • Škola
 • Škola
 • Statek SZeŠ
 • Statek SZeŠ
 • Statek SZeŠ
 • Statek SZeŠ
 • Soutěž pro žáky ZŠ
 • Soutěž pro žáky ZŠ
 • Statek SZeŠ
 • Zetor Proxima 70
 • Statek SZeŠ
 • Statek SZeŠ
 • Den otevřených dveří
 • Statek SZeŠ
 • Statek SZeŠ
 • Zahrada SZeŠ

 »  AKTUALITY     » 

Aktivity ve spolupráci se SZeŠ Písek – září až červen
video - praxe - dron
video - malá mech

statek, rekonstrukce

» Kameny zmizelých » » video
Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněné 19.5.2021. Eventuelně nepřijatí uchazeči mohou ihned podat odvolání-podrobnosti a formulář v kritériích přijímaček
Meteorologická stanice  SZeŠ
 Čelakovského 200
 397 01 Písek
ústředna: 382 271 256
fax: 382 271 257
kuchyně: 382 271 265
Co je v jídelně dobrého. Jídelní lístek a informace o stravování ve školní jídelně.
časopis zemědělská škola

     

Střední zemědělská škola je státní školou, zabývající se poskytováním vzdělání absolventům základních škol v zemědělských a ekologických oborech. Nabízí obory Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí. U oboru agropodnikání jsou zaměření chov koní, lesnictví, agroekologie, lesnický provoz. Na počátku studia oboru je nosným předmětem biologie. Kromě výuky teorie probíhá i řada praktických cvičení s využitím mikroskopů a kamerového mikroskopového systému. Součástí výuky je i péče o řadu drobných živočichů (hlodavců, plazů, hmyzu a ryb) chovaných pro podporu výuky biologie a zajímavá práce s rostlinami např. roubování citrusů. V dalších ročnících je těžiště v předmětech chov zvířat a pěstování rostlin úzce navazujících na praxi vykonávanou na školním statku a na farmách soukromých zemědělců. Ve třetím a čtvrtém ročníku mohou žáci výběrem volitelných předmětů profilovat zaměření studia podle svých zájmů a předpokládaného budoucího uplatnění v oblasti agroekologie, chovu koní nebo v zemědělském provozu. Tento studijní obor nabízí větší variabilitu odborného vzdělávání, zohledňuje požadavky trhu práce. Výběr volitelných předmětů reaguje na hospodářskou situaci a zájmy žáků. Vzhledem k připravovaným maturitním zkouškám bude posílena hodinová dotace výuky předpokládaných maturitních předmětů. Praktická výuka vytváří možnost lepšího uplatnění studentů. Výuka praxe probíhá na školním statku nebo ve vybraných soukromých podnicích.

Ekologie a životní prostředí Obor zahrnuje (mimo jiné) ve druhém ročníku předmět monitorování a ekologické analýzy a ve třetím ročníku předmět biotechnologii. V obou případech předměty navazují na chemii, biologii, geologii a pedologii. Vzdělávacím cílem těchto předmětů je aplikace základních způsobů analýzy v praxi, posouzení výsledků analýz, přehled o monitorování v regionálním a celostátním měřítku a získání informací o biochemické problematice ekosystémů. Předměty jsou doplněny praktickými laboratorními cvičeními, která jsou prováděna v dobře zařízené laboratoři, kde kromě základního vybavení používají studenti špičkový polarografický analyzátor Eco Tribo s počítačovým výstupem. Studium je čtyřleté zakončeno maturitou a je určeno pro chlapce i dívky. Pro výuku odborných předmětů jsou ve škole velmi dobře vybavené odborné učebny a laboratoře. Učební plán zajišťuje absolventům svou všeobecně vzdělávací složkou tj. skladbou povinných společenskovědních a přírodovědných předmětů úplné střední vzdělání a odbornou složkou skladbou povinných a volitelných odborných předmětů úplné střední odborné vzdělání. Případné specifické zaměření studia je dáno volitelnými předměty Je připravena nabídka volitelných předmětů v souladu se zájmy žáků, možnostmi školy a zejména potřebami regionu.. I v tomto oboru je počítáno s posílením hodinové dotace předpokládaných maturitních předmětů