382 271 256

skola@szespisek.cz

Střední zemědělská škola

Studium a fotbal v Písku

Fotbalový klub pořádá náborový trénink pro dorost. Více na https://www.fcpisek.cz/article/5997

Jízda zručnosti 2024

JÍZDĚ ZRUČNOSTI 2024 TRAKTOREM S PŘÍVĚSEM OPĚT VLÁDLY STUDENTKY STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY V PÍSKU. 24. dubna 2024 proběhl v prostorech Středního odborného učilišti

Den Země 2024

Ve dnech 19. a 20. dubna 2024 probíhal v Písku v rámci DNE ZEMĚ již druhý ročník kulturně vzdělávací akce, jehož letošním

Jak to u nás vypadá?

Studijní obory

Agropodnikání

Na počátku studia oboru je nosným předmětem biologie. Kromě výuky teorie probíhá i řada praktických cvičení s využitím mikroskopů v moderně vybavené laboratoři biologie. Neméně významným předmětem je chemie. Také zde je teoretická výuka doplněná řadou praktických cvičení v moderně vybavené laboratoři chemie.

Ekologie a životní prostředí

Nosnými předměty v prvním a ve druhém ročníku jsou biologie a chemie. Teoretická výuka těchto předmětů je doplněná řadou praktických cvičení v moderně vybavených laboratořích biologie a chemie. Do prvního ročníku je také zařazený odborný předmět ekologie, na který navazují odborné předměty ve vyšších ročnících.

Zde nás najdete