382 271 256

skola@szespisek.cz

Střední zemědělská škola

Den zemědělce

na Školním statku SZeŠ Písek, 14. a 15. října 2022

Dotační program Jihočeského kraje

Vážení rodiče, vážení zletilí studenti, Jihočeský kraj připravil dotační program PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET

Adaptační kurz

Ve dnech 5. až 7. září 2022 se uskutečnil adaptační pobyt pro nové studenty 1. ročníků. Pobyt se vydařil, studenti

Jak to u nás vypadá?

Studijní obory

Agropodnikání

Na počátku studia oboru je nosným předmětem biologie. Kromě výuky teorie probíhá i řada praktických cvičení s využitím mikroskopů v moderně vybavené laboratoři biologie. Neméně významným předmětem je chemie. Také zde je teoretická výuka doplněná řadou praktických cvičení v moderně vybavené laboratoři chemie.

Ekologie a životní prostředí

Nosnými předměty v prvním a ve druhém ročníku jsou biologie a chemie. Teoretická výuka těchto předmětů je doplněná řadou praktických cvičení v moderně vybavených laboratořích biologie a chemie. Do prvního ročníku je také zařazený odborný předmět ekologie, na který navazují odborné předměty ve vyšších ročnících.

Zde nás najdete