382 271 256

skola@szespisek.cz

Střední zemědělská škola

Den zemědělce

DEN ZEMĚDĚLCE SZeŠ Písek – 6. a 7. 10. 2023 Na školním statku SZeŠ Písek v Dobešicích se v pátek 6. a

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří se uskuteční 6.10.2023 od 9 do 13 hodin, 16.10.2023 a 22.1.2024 od 8 do 14 hodin. Prohlídku

Jak to u nás vypadá?

Studijní obory

Agropodnikání

Na počátku studia oboru je nosným předmětem biologie. Kromě výuky teorie probíhá i řada praktických cvičení s využitím mikroskopů v moderně vybavené laboratoři biologie. Neméně významným předmětem je chemie. Také zde je teoretická výuka doplněná řadou praktických cvičení v moderně vybavené laboratoři chemie.

Ekologie a životní prostředí

Nosnými předměty v prvním a ve druhém ročníku jsou biologie a chemie. Teoretická výuka těchto předmětů je doplněná řadou praktických cvičení v moderně vybavených laboratořích biologie a chemie. Do prvního ročníku je také zařazený odborný předmět ekologie, na který navazují odborné předměty ve vyšších ročnících.

Zde nás najdete