logo szeš

  Střední  zemědělská  škola

 Písek,  Čelakovského  200

» Ze života školy 
» Škola  » Statek
» Učitelé
» Projekty » Praxe
» Obory »  ŠVP
» Přijímačky
» Aktivity » Nadace
» Úřední deska
» Školská rada
» Organizační
» INFO rodiče žáci
» Rozvrh » Změny
» Intranet » Moodle
» KURZY

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

 • Škola
 • Škola
 • Statek SZeŠ
 • Statek SZeŠ
 • Statek SZeŠ
 • Statek SZeŠ
 • Statek SZeŠ
 • Statek SZeŠ
 • Soutěž pro žáky ZŠ
 • Soutěž pro žáky ZŠ
 • Zetor Proxima 70
 • Statek SZeŠ
 • Odborná exkurze Jižní Morava 2013
 • Odborná exkurze ekologů
 • Den otevřených dveří
 • Statek SZeŠ
 • Statek SZeŠ
 • Zahrada SZeŠ
 • Exkurze
 • Aktivity žáků Ekologie a životní prostředí
 • Statek SZeŠ

 »  AKTUALITY     » 

Aktivity ve spolupráci se SZeŠ Písek – září až červen
SZeŠ Písek zahajuje tuto sobotu 26. listopadu Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Do kurzu se mohou zájemci ještě přihlásit do konce listopadu. Více webové stránky školy, záložka Kurzy.
Meteorologická stanice  SZeŠ
 Čelakovského 200
 397 01 Písek

- e-mail -
skola@szespisek.cz 

ústředna: 382 271 256
fax: 382 271 257
kuchyně: 382 271 265
Co je v jídelně dobrého. Jídelní lístek a informace o stravování ve školní jídelně.
časopis zemědělská škola

podržíte-li kurzor myši nad odkazem dostanete podrobnější informace
poslední zásadní aktualizace 12. 2. 2011 kromě rozvrhů, suplování a živých informací aktualizovaných automaticky, nebo dle aktuálních potřeb)
publikováno od roku 2000 - spravuje JaWa SZeŠ Písek

video - praxe - dron           video - praxe - malá mechanizace
Seo servis

Střední zemědělská škola je státní školou, zabývající se poskytováním vzdělání absolventům základních škol v zemědělských a ekologických oborech. Nabízí obory Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí. U oboru agropodnikání jsou zaměření chov koní, lesnictví, agroekologie, lesnický provoz. Na počátku studia oboru je nosným předmětem biologie. Kromě výuky teorie probíhá i řada praktických cvičení s využitím mikroskopů a kamerového mikroskopového systému. Součástí výuky je i péče o řadu drobných živočichů (hlodavců, plazů, hmyzu a ryb) chovaných pro podporu výuky biologie a zajímavá práce s rostlinami např. roubování citrusů. V dalších ročnících je těžiště v předmětech chov zvířat a pěstování rostlin úzce navazujících na praxi vykonávanou na školním statku a na farmách soukromých zemědělců. Ve třetím a čtvrtém ročníku mohou žáci výběrem volitelných předmětů profilovat zaměření studia podle svých zájmů a předpokládaného budoucího uplatnění v oblasti agroekologie, chovu koní nebo v zemědělském provozu. Tento studijní obor nabízí větší variabilitu odborného vzdělávání, zohledňuje požadavky trhu práce. Výběr volitelných předmětů reaguje na hospodářskou situaci a zájmy žáků. Vzhledem k připravovaným maturitním zkouškám bude posílena hodinová dotace výuky předpokládaných maturitních předmětů. Praktická výuka vytváří možnost lepšího uplatnění studentů. Výuka praxe probíhá na školním statku nebo ve vybraných soukromých podnicích.

Ekologie a životní prostředí Obor zahrnuje (mimo jiné) ve druhém ročníku předmět monitorování a ekologické analýzy a ve třetím ročníku předmět biotechnologii. V obou případech předměty navazují na chemii, biologii, geologii a pedologii. Vzdělávacím cílem těchto předmětů je aplikace základních způsobů analýzy v praxi, posouzení výsledků analýz, přehled o monitorování v regionálním a celostátním měřítku a získání informací o biochemické problematice ekosystémů. Předměty jsou doplněny praktickými laboratorními cvičeními, která jsou prováděna v dobře zařízené laboratoři, kde kromě základního vybavení používají studenti špičkový polarografický analyzátor Eco Tribo s počítačovým výstupem. Studium je čtyřleté zakončeno maturitou a je určeno pro chlapce i dívky. Pro výuku odborných předmětů jsou ve škole velmi dobře vybavené odborné učebny a laboratoře. Učební plán zajišťuje absolventům svou všeobecně vzdělávací složkou tj. skladbou povinných společenskovědních a přírodovědných předmětů úplné střední vzdělání a odbornou složkou skladbou povinných a volitelných odborných předmětů úplné střední odborné vzdělání. Případné specifické zaměření studia je dáno volitelnými předměty Je připravena nabídka volitelných předmětů v souladu se zájmy žáků, možnostmi školy a zejména potřebami regionu.. I v tomto oboru je počítáno s posílením hodinové dotace předpokládaných maturitních předmětů