382 271 256

skola@szespisek.cz

Projekty

Zvyšování kvality výuky na SZeŠ Písek

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

Zvyšování kvality počátečního vzdělávání realizací praktického vyučování

Modernizace praktického vyučování v návaznosti na polytechnické vzdělávání

Zkvalitnění a inovace výuky na SZeŠ Písek

Modernizace odborných učeben a výuky odborných předmětů na SZeŠ Písek

Inovace výuky a zvyšování odborných kompetencí na SZeŠ Písek

Profesní rozvoj pedagogů SZeŠ Písek

Úprava pozemku zahrady SZeŠ Písek pro podporu výuky ve venkovním prostředí