382 271 256

skola@szespisek.cz

Kontakty SZEŠ Písek - učitelé - zaměstnanci

Zřizovatel

Jihočeský kraj, IČ 70890650, U Zimního stadionu 1952/2,  České Budějovice, 370 76

Škola

Název: Střední zemědělská škola
REDIZO: 600 008 550
IZO: 108 054 101
IČ: 60869054
e-mail: skola@szespisek.cz

datová schránka: 4x8nthg
číslo účtu: 7563400237/0100
adresa: Čelakovského 200, 397 01 Písek
DIČ: CZ60869054
telefon: 382 271 256

Podatelna - v sekretariátu školy

Úřední hodiny: po – pá 8:00 – 15:00

Můžete s námi komunikovat

  • klasickou poštou
  • na podatelně školy
  • elektronicky – email, datová schránka
  • ve formátech MS Office (doc, docx, …)
  • v otevřených formátech (odt, pdf, tif, …)

Pokud zjistíme chybný datový formát, informujeme o této skutečnosti odesilatele.
V případě nevyžádané pošty (spamu) zpráva není zpracována a odesilatel není informován.

Ředitelka

aprobace

Ing. Procházková Marie
linka: 104
mail:prochazkova@szespisek.cz
ředitelka, výchovná poradkyně

Aprobace: Praxe, Chov zvířat, Veterinářství, Biologie, Občanská nauka, Ekonomika, Seminář z chovu zvířat
Učí: Chov zvířat, Seminář z chovu zvířat

Mgr. Jana Tučková

 

matematika, tělesná výchova

Mgr. Jaromír Březnický

 

tělesná výchova, zeměpis

Ing. Zdeňka Hůrská

 

ředitelka školy (2002-2011), chemie, anglický jazyk, monitoring

Ing. Eva Procházková

 

německý jazyk

PhDr. Jiří Kálal

 

český jazyk, občanská nauka

Mgr. Romana Slabová

 

německý jazyk

Mgr. Vladimíra Mašková

 

německý jazyk

Mgr. Jan Pešina

 

českký jazyk

PhDr. Libor Šimůnek

 

český jazyk

Mgr. Pavel Englický

 

český jazyk a literatura

Ing. Vanda Boučková

 

německý jazyk

Bc. Václav Holeček

 

pěstování rostlin, geologie a pedologie, meteorologie, ovocnářství a zelinářství, praxe

PhDr. Karel Cejnar

 

německý jazyk

Mrg. Václav Váňa

 

motorová vozidla

Ing. Anna Kaštánková

 

chemie, matematika, psaní strojem, ekonomika, občanská nauka

Ing. Petr Lidinský

 

ekonomika

Ing. Václav Mach

 

ekonomika

Ing. Vilém Schmidt

 

stavby, základy mechanizace, fyzika, matematika

Ing. Václav Račan

 

ředitel školy (1990-2002), fyzika, právní příprava, praxe

Jan Vávra

 

fotografování

Ing. Josef Brůžek

 

ovocnářství a zelinářství, praxe

Ing. Václav Kopet

 

zpracování zemědělských produktů, myslivost

Milan Vavřík

 

anglický jazyk

Ing. Jaroslav Houdek

 

pěstování rostlin, zástupce ředitele

Ing. Jiří Macar

 

chov zvířat

Ing. Jaroslav Pížl

 

chov zvířat

Ing. Milan Soukup

 

biologie, zástupce ředitele

Ing. Tomáš Preuss

 

řízení motorových vozidel

Josef Kvěšek

 

řízení motorových vozidel, praxe

Ing. Marie Plívová

 

chov zvířat

Ing. Jaroslav Vyterna

 

základy mechanizace

Věra Jandová

 

ruský jazyk, český jazyk

Anna Vinterová

 

český jazyk

Miloslav Carda

 

 

Ing. Jan Průcha

 

ředitel školy

Ing. Miroslav Sadil

 

zástupce ředitele, chov zvířat

Ing. Jana Marešová

 

chemie

Ing. Karel Beníšek

 

chov zvířat

Ing. Bohumil Novák 

 

ředitel školy  

Ing. Jaroslav Kaštánek 

 

biologie, tělocvik  

Ing. Jiřina Černá 

 

chemie  

Ing. Otto Beníšek 

 

ekonomie

Ing. Jan Souhrada 

 

ekonomie, rostlinná výroba  

Ing. Jaroslav Hubka 

 

ekonomie  

prof. Šnorek 

 

ruský jazyk  

Ing. Ladislav Petrovič 

 

chemie, praxe  

Novotný Emil

 

jízdy  

Informace o bývalých učitelích nemusí být úplné a přesné, v případě požadavku na upřesnění nás kontaktujte. Děkujeme.