382 271 256

skola@szespisek.cz

Kontakty SZEŠ Písek - učitelé - zaměstnanci

Zřizovatel

Jihočeský kraj, IČ 70890650, U Zimního stadionu 1952/2,  České Budějovice, 370 76

Škola

Název: Střední zemědělská škola
REDIZO: 600 008 550
IZO: 108 054 101
IČ: 60869054
e-mail: skola@szespisek.cz

datová schránka: 4x8nthg
číslo účtu: 7563400237/0100
adresa: Čelakovského 200, 397 01 Písek
DIČ: CZ60869054
telefon: 382 271 256

Podatelna - v sekretariátu školy

Úřední hodiny: po – pá 8:00 – 15:00

Můžete s námi komunikovat

  • klasickou poštou
  • na podatelně školy
  • elektronicky – email, datová schránka
  • ve formátech MS Office (doc, docx, …)
  • v otevřených formátech (odt, pdf, tif, …)

Pokud zjistíme chybný datový formát, informujeme o této skutečnosti odesilatele.
V případě nevyžádané pošty (spamu) zpráva není zpracována a odesilatel není informován.

Ředitelka

aprobace

Ing. Procházková Marie
linka: 104
mail:prochazkova@szespisek.cz
ředitelka, výchovná poradkyně

Aprobace: Praxe, Chov zvířat, Veterinářství, Biologie, Občanská nauka, Ekonomika, Seminář z chovu zvířat
Učí: Chov zvířat, Seminář z chovu zvířat

Zástupkyně ředitelky

aprobace

Ing. Zámečníková Lenka
linka: 105
mail:zamecnikova@szespisek.cz
zástupkyně ředitelky

Aprobace:Ekologie, Geodezie, Lesnictví, Krajina a životní prostředí, Praxe, Geologie a pedologie, Ochrana životního prostředí, Seminář z krajiny a životního prostředí, Seminář z ochrany životního prostředí.
Učí: Geodezie, Hygiena a toxikologie, Krajina a životní prostředí, Lesnictví, Ochrana životního prostředí, Praxe, Seminář z krajiny a životního prostředí.

Zástupce ředitelky pro praktické vyučování

aprobace

Ing. Šareš Bohumil
linka: 116
mail:sares@szespisek.cz
zástupce ředitelky

Aprobace: Biologie, Praxe, Ochrana životního prostředí, Krajina a životní prostředí, Ekologie, Seminář z ochrany životního prostředí, Ochrana rostlin, Seminář z krajiny a životního prostředí.
Učí: Krajina a životní prostředí, Ochrana rostlin, Ochrana životního prostředí, Parkové a zahradní úpravy, Praxe, Seminář z ochrany životního prostředí.

Pedagogičtí pracovníci

aprobace

Ing. Bernadová Pavlína
linka: 109
mail:bernadova@szespisek.cz
učitel interní, třídní 3.A

Aprobace: Chov zvířat, Praxe, Chov koní, Biologie, Základy chovu koní.
Učí: Biologie, Chov koní, Chov zvířat, Praxe, Základy chovu koní.

PhDr. Dokulilová Šárka
linka: 110
mail:dokulilova@szespisek.cz
učitel interní, třídní 1.A

Aprobace: Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka.
Učí: Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka, Občanská nauka.

MVDr. Haloun Tomáš
mail:tomashaloun@email.cz
učitel externí

Aprobace: Veterinářství.
Učí: Veterinářství.

Mgr. Hanusová Jitka
linka: 110
mail:hanusova@szespisek.cz
učitel interní, třídní 2.B

Aprobace: Chemie, Německý jazyk, Konverzace z německého jazyka, Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka, Biotechnologie, Praxe.
Učí: Anglický jazyk, Chemie, Konverzace z anglického jazyka, Německý jazyk, Praxe.

Ing. Hřebejk Martin
linka: 119
mail:hrebejk@szespisek.cz
učitel interní

Aprobace: Praxe, Řízení speciálních strojů, Pěstování rostlin, Fyzika, Geologie a pedologie, Ekologie, Základy mechanizace, Alternativní zemědělství.
Učí: Fyzika, Praxe, Tělesná výchova, Základy mechanizace.

Mgr. Chovanec Martin
linka: 114
mail:chovanec@szespisek.cz
učitel interní, třídní 3.B, školní metodik prevence

Aprobace: Občanská nauka, Dějepis, Zeměpis.
Učí: Dějepis, Geologie a pedologie, Občanská nauka, Tělesná výchova, Zeměpis.

Mgr. Jedlička Roman
linka: 119
mail:jedlicka@szespisek.cz
učitel interní

Aprobace: Matematika, Praxe, Informační a komunikační technologie, Seminář z matematiky.
Učí: Matematika, Praxe, Seminář z matematiky, Tělesná výchova.

Mgr. Koubková Hana
linka: 119
mail:koubkova@szespisek.cz
učitel interní, třídní 1.B

Aprobace: Český jazyk a literatura.
Učí: Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Tělesná výchova.

Kvaltýn Vladimír
linka: 119
mail:kvaltyn@seznam.cz
učitel externí

Aprobace: Motorová vozidla.
Učí: Motorová vozidla.

Ing. Procházka Jaroslav
mail:prochazka@szespisek.cz
učitel interní

Aprobace: Praxe.
Učí: Praxe.

Mgr. Průchová Lenka
linka: 108
mail:pruchova@szespisek.cz
učitel interní

Aprobace: Německý jazyk, Český jazyk a literatura, Konverzace z německého jazyka, Anglický jazyk.
Učí: Anglický jazyk, Český jazyk a literatura.

Ing. Soukupová Lenka
linka: 108
mail:soukupova@szespisek.cz
učitel interní, třídní 4.A

Aprobace: Pěstování rostlin, Praxe, Meteorologie a hydrologie, Alternativní zemědělství, Biologie, Seminář z pěstování rostlin, Ekologie, Geologie a pedologie.
Učí: Alternativní zemědělství, Geologie a pedologie, Meteorologie a hydrologie, Pěstování rostlin, Praxe, Seminář z pěstování rostlin.

Ing. Soukupová Radka
linka: 106
mail:soukupovar@szespisek.cz
učitel interní

Aprobace: Ekonomika.
Učí: 

Ing. Šatra Miloslav
mail:satra@szespisek.cz
učitel externí

Aprobace: Odpady, Právní příprava.
Učí: Odpady, Právní příprava.

Mgr. Šefčík David
linka: 109
mail:davidsefcik@seznam.cz
učitel interní, třídní 2.A

Aprobace: Biologie, Ekologie, Chemie, Praxe.
Učí: Biologie, Chemie, Chemie životního prostředí, Mezinárodní ochrana přírody, Praxe.

PhDr. Šimůnek Libor
linka: 119
mail:simunek@szespisek.cz
učitel externí

Aprobace: Český jazyk a literatura, Dějepis, Psychologie práce.
Učí: Český jazyk a literatura.

Ing. Štemberková Jana
mail:J.stemberkova@seznam.cz
učitel externí

Aprobace: Praxe.
Učí: Praxe.

Bc. Ťupa Pavel
linka: 113
mail:tupa@szespisek.cz
učitel interní

Aprobace: Motorová vozidla jízdy.
Učí: Motorová vozidla, Praxe.

Bc. Vainar Pavel
linka: 113
mail:vainar@szespisek.cz
učitel interní

Aprobace: Motorová vozidla, Myslivost, Praxe, Motorová vozidla jízdy.
Učí: Myslivost.

Ing. Vilímková Iveta
linka: 110
mail:vilimkova@szespisek.cz
učitel interní

Aprobace: Ekonomika, Účetnictví, Daňová evidence.
Učí: Daňová evidence, Ekonomika.

Wailguny Jaroslav
linka: 118
mail:wailguny@szespisek.cz
učitel interní

Aprobace: Práce s počítačem, Matematika, Informační a komunikační technologie.
Učí: Informační a komunikační technologie.

Nepedagogičtí pracovníci

Ing. Soukupová Radka – ekonomka
linka: 106
mail: soukupovar@szespisek.cz 

Lukešová Michaela – sekretářka
linka: 101   
mail: lukesova@szespisek.cz 

Bytelová Marcela – účetní
linka: 107
mail: bytelova@szespisek.cz   

Tomanová Věra – účetní
linka: 121     
mail: tomanova@szespisek.cz

Poláková Marcela – vedoucí školní jídelny
mail: polakova@szespisek.cz  

Hladíková Eva, Keclíková Radka, Motyková Eva, Masopustová Renata, Voithová Hana – kuchařky

Vokatý Miroslav – školník

Borovská Radka, Nováková Miroslava – uklízečky

Mgr. Jana Tučková

 

matematika, tělesná výchova

Mgr. Jaromír Březnický

 

tělesná výchova, zeměpis

Ing. Zdeňka Hůrská

 

ředitelka školy (2002-2011), chemie, anglický jazyk, monitoring

Ing. Eva Procházková

 

německý jazyk

PhDr. Jiří Kálal

 

český jazyk, občanská nauka

Mgr. Romana Slabová

 

německý jazyk

Mgr. Vladimíra Mašková

 

německý jazyk

Mgr. Jan Pešina

 

českký jazyk

PhDr. Libor Šimůnek

 

český jazyk

Mgr. Pavel Englický

 

český jazyk a literatura

Ing. Vanda Boučková

 

německý jazyk

Bc. Václav Holeček

 

pěstování rostlin, geologie a pedologie, meteorologie, ovocnářství a zelinářství, praxe

PhDr. Karel Cejnar

 

německý jazyk

Mrg. Václav Váňa

 

motorová vozidla

Ing. Anna Kaštánková

 

chemie, matematika, psaní strojem, ekonomika, občanská nauka

Ing. Petr Lidinský

 

ekonomika

Ing. Václav Mach

 

ekonomika

Ing. Vilém Schmidt

 

stavby, základy mechanizace, fyzika, matematika

Ing. Václav Račan

 

ředitel školy (1990-2002), fyzika, právní příprava, praxe

Jan Vávra

 

fotografování

Ing. Josef Brůžek

 

ovocnářství a zelinářství, praxe

Ing. Václav Kopet

 

zpracování zemědělských produktů, myslivost

Milan Vavřík

 

anglický jazyk

Ing. Jaroslav Houdek

 

pěstování rostlin, zástupce ředitele

Ing. Jiří Macar

 

chov zvířat

Ing. Jaroslav Pížl

 

chov zvířat

Ing. Milan Soukup

 

biologie, zástupce ředitele

Ing. Tomáš Preuss

 

řízení motorových vozidel

Josef Kvěšek

 

řízení motorových vozidel, praxe

Ing. Marie Plívová

 

chov zvířat

Ing. Jaroslav Vyterna

 

základy mechanizace

Věra Jandová

 

ruský jazyk, český jazyk

Anna Vinterová

 

český jazyk

Miloslav Carda

 

 

Ing. Jan Průcha

 

ředitel školy

Ing. Miroslav Sadil

 

zástupce ředitele, chov zvířat

Ing. Jana Marešová

 

chemie

Ing. Karel Beníšek

 

chov zvířat

Ing. Bohumil Novák 

 

ředitel školy  

Ing. Jaroslav Kaštánek 

 

biologie, tělocvik  

Ing. Jiřina Černá 

 

chemie  

Ing. Otto Beníšek 

 

ekonomie

Ing. Jan Souhrada 

 

ekonomie, rostlinná výroba  

Ing. Jaroslav Hubka 

 

ekonomie  

prof. Šnorek 

 

ruský jazyk  

Ing. Ladislav Petrovič 

 

chemie, praxe  

Novotný Emil

 

jízdy  

Informace o bývalých učitelích nemusí být úplné a přesné, v případě požadavku na upřesnění nás kontaktujte. Děkujeme.