382 271 256

skola@szespisek.cz

Knihovna

V budově SZeŠ v Písku se nachází školní knihovna.

Poskytuje knihovnické a informační služby učitelům, žákům a dalším pracovníkům školy.

Výpůjční doba je od pondělí do pátku v době od 9.40 do 10.00 hodin( jindy podle dohody).
Knihovnické služby jsou bezplatné.

Svým obsahem je knihovna zaměřena převážně na odbornou literaturu, v menší míře je zde žákům k dispozici i povinná školní četba a beletrie.

Vedoucí školní knihovny: PhDr.Šárka Dokulilová