382 271 256

skola@szespisek.cz

Silážní liga 2022

Kde se vyrábí jedna z nejlepších siláží v České republice? Na ŠKOLNÍM STATKU SZeŠ Písek!

V minulých dnech proběhlo vyhlášení vítězů celorepublikové soutěže o nejlepší konzervovaná krmiva – Silážní liga 2022. Soutěžilo se v několika kategoriích podle konzervované plodiny. Školní statek SZeŠ Písek Dobešice se zapojil do soutěže v kategorii Kukuřičná siláž.

Výroba kvalitního krmiva pro hospodářská zvířata je základem úspěchu živočišné výroby. Konzervace krmiv silážováním patří k jedněm z nejstarších činností člověka.  Je doloženo, že již ve starém Egyptě lidé věděli, jak uchovat čirok a kukuřici v udusaném stavu. Silážování je složitý biologický a mikrobiální proces.

Vyrobit opravdu kvalitní kukuřičnou siláž není jednoduchá záležitost.  Úspěch záleží na mnoha faktorech, počínaje přípravou a perfektním načasováním termínu sklizně a s ním související zralostí plodiny, přes zvolení optimální délky řezanky, kvalitu udusání a konče výběrem vhodného skladovacího prostoru. Během jednotlivých výrobních kroků může docházet zejména ke ztrátám sušiny, energie, ale i stravitelnosti krmiva a to v přímé závislosti právě na zvládnutí jednotlivých fází.  Management školního statku si je tohoto všeho velmi dobře vědom. Cílem jeho práce je nejen vyrobit dostatek vysoce kvalitního krmiva, udržet vysokou užitkovost zvířat, ale v neposlední řadě dbá také na welfare těchto zvířat.

Podmínky soutěže jsou každoročně velmi náročné, soutěžící musí splnit celou řadu požadovaných parametrů konzervovaného krmiva. Letos opět odborná komise hodnotila siláže nejen na základě laboratorních rozborů – množství a kvality obsažených složek, ale i na základě senzorických vlastností, navštívila i místa výroby a skladování.

Školní statek SZeŠ Písek vyrábí 2. nejlepší kukuřičnou siláž v České republice!

 Ing. Marie Procházková, ředitelka školy