382 271 256

skola@szespisek.cz

Den zemědělce

Na školním statku SZeŠ Písek v Dobešicích se v pátek 14. a v sobotu 15. října 2022 uskutečnil po covidové přestávce další ročník tradiční akce DNE ZEMĚDĚLCE.

Tentokrát se konala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby. Čestnými hosty byli europoslankyně, Ing. Radka Maxová a vicehejtman Jihočeského kraje, Mgr. František Talíř.

 Návštěvnost letošního ročníku byla, a to i přes sobotní velmi nepříznivé počasí, opravdu velká a předčila naše očekávání.

Do organizační práce se opět aktivně zapojili nejen učitelé SZeŠ a pracovníci školního statku, ale i naši studenti.

V páteční bohaté části programu probíhala celá řada doprovodných aktivit, určených hlavně široké veřejnosti a žákům ZŠ.

Do popředí zájmu se dostaly komentované prohlídky v rámci areálu školního statku.

Příchozí hosté měli jedinečnou příležitost nahlédnout zblízka do objektů zemědělské prvovýroby i do učeben studentů, kde vznikly nové prostory praktického vyučování.

V konferenčním sále proběhl odborný seminář na téma Hospodaření s vodou v krajině. Ing. Miloslava Šatry.

Projížďka kočárem s koňským spřežením Zemského hřebčince po areálu statku je již tradicí. Tentokrát Zemský hřebčinec předvedl i práci chladnokrevných koní.

I letos bylo nádvoří statku propůjčeno výstavě zemědělských strojů. Hosty zaujaly nejen historické stroje, které stojí v depozitu školního statku, ale i ty nejmodernější mechanizační pomocníci obchodních partnerů. O prezentaci své moderní techniky projevila zájem celá řada firem.

Nedílnou součástí akce byly i letos velmi zajímavé výstavy a odborné poradny. Novinkou byla výstava minerálů s poutavým výkladem.

Velmi zaujala odborná poradna práce se včelami, spojená s ochutnávkou medu.

Již tradičně velký zájem vzbudily ukázky prací se zvířaty. Ukázka práce s koňmi, předváděna převážně našimi studenty, probíhala letos na novém kolbišti s nejmodernějším povrchem a překážkami.  Stříhání ovcí a ošetřování paznehtů skotu jsou již tradičně expozice hojně navštěvované.

Hosté se mohli seznámit s moderními pracovními postupy a technologiemi, které jsou používané v souladu s welfare zvířat.

Samozřejmou součástí Dne zemědělce byla prohlídka pavilonů drobnochovu, kde školní statek chová kolekci plemen králíků, ovcí, koz a drůbeže, včetně převážné většiny plemen genových rezerv zvířat ČR.

Roztomilá mláďata budila pozornost nejen těch nejmenších hostů. Největší zájem vzbuzovala čerstvě narozená selátka, ale i chovné kusy prasat – pro svoji velikost.

Pokud hosté projevili zájem, byl jim podán i odborný výklad. A zájem opravdu byl.

U žáků ze základních škol měla zase velký úspěch možnost „zajezdit“ si traktorem, pod vedením našeho pana učitele.

Program pokračoval sobotní částí – prohlídkami jednotlivých pavilonů. Pokud měli hosté zájem, byla pro ně prohlídka komentovaná. Statek v sobotu navštívily hlavně rodiny s malými dětmi a jak již bylo zmíněno, i přes opravdu neustávající déšť, byla účast byla hojná.

Na školním statku SZeŠ Písek je vždy na co se podívat a návštěva je příjemným zážitkem pro malé i velké.

Tak nezapomeňte – Střední zemědělská škola v Písku pořádá nejen Den zemědělce v areálu školního statku v Dobešicích, ale i Dny otevřených dveří, Dny pro ZŠ a další akce a my vás všechny srdečně zveme!

Ing. Marie Procházková

ředitelka školy