382 271 256

skola@szespisek.cz

Spolupráce SZeŠ Písek s JU České Budějovice

Střední zemědělská škola v Písku začala intenzivně spolupracovat s JU, fakultou Zemědělskou a technologickou v Českých Budějovicích na velmi zajímavém plánovaném projektu – Nastupující technologie v chovech dojeného skotu – řízení mléčné farmy s robotickou rukou.

Projekt je zaměřen na využívání nových špičkových technologií v zemědělství a opírá se o zprávu Agriculture 4.0 – The Future Of Farming Technology – Zemědělství 4.0, z roku 2018.

Jde o moderní techniku a technologie využívané na zemědělských farmách s cílem zvýšit preciznost a kvalitu práce, snížit náklady, zvýšit výkonnost inteligentního zpracování a vyhodnocování dat.

Zemědělství 4.0 je nadstavbou precizního zemědělství, jež dokáže, díky robotizaci a automatizaci, výrazně zvýšit efektivitu pracovních činností. Je jasné, že při plnění klimatických cílů, které vytyčila Evropská komise, sehraje zemědělství klíčovou roli. Bude to zemědělství, které rozvíjí principy moderního hospodaření, jež přinášejí moderní technologie, digitalizaci a robotizaci.

Celý projekt vzniká ve spolupráci s firmou Agrosoft Tábor, s.r.o., pod vedením Ing. Luboše Smutného, vedoucího Katedry techniky a kybernetiky JU České Budějovice.

Spolupráce na projektu je v prvotní fázi a již nyní se jasně rýsují základní principy a cíle. Základem je instalace robotických prvků v prostorách produkční stáje skotu v areálu školního statku v Dobešické ulici.  Prvotním prvkem bude umístění dojícího robota, se kterým škola již v minulých letech počítala a současně bude v části dojírny instalována robotická dojící ruka. Na řízení dojícího systému naváže řízení provozu stáje z hlediska welfare. Bude zabudován vnitřní kamerový systém, který bude sledovat pohyb dojnic, s následnými výpočty a vyhodnocováním aktuálního stavu. V další fázi pak může následovat řízení stájového mikroklima s možnostmi automatické regulace a optimalizace vnitřního prostředí stáje.

Tím se stane produkční stáj školního statku vzorovou výukovou učebnou nejen pro studenty SZeŠ Písek, ale bude detašovaným pracovištěm JU České Budějovice, kterou budou využívat i posluchači VŠ. Cílem je umožnit mladým lidem, kteří problematiku studují na školách, pracovat ve všemi technologiemi, mít možnost porovnání a objektivního vyhodnocení efektivnosti a využití.

Se záměrem a cíli spolupráce byli studenti SZeŠ a odborná veřejnost seznámeni na workshopu, který proběhl 9. listopadu 2022 v konferenčním sále školního statku. I přesto, že program byl velmi náročný a dlouhý, studenti vše sledovali se zájmem a již nyní se na nové technologie těší.

Ing. Marie Procházková, ředitelka školy