382 271 256

skola@szespisek.cz

Den zemědělce

DEN ZEMĚDĚLCE SZeŠ Písek – 6. a 7. 10. 2023

Na školním statku SZeŠ Písek v Dobešicích se v pátek 6. a v sobotu 7. října 2023  další ročník tradiční akce DEN ZEMĚDĚLCE.

Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby.

Návštěvnost letošního ročníku byla opravdu velká a předčila naše očekávání.

Do organizační práce se aktivně zapojili nejen učitelé SZeŠ a pracovníci školního statku, ale i naši studenti.

V páteční bohaté části programu probíhala celá řada doprovodných aktivit, určených široké veřejnosti a žákům ZŠ. Těch letos přijelo z různých škol písku a okolí 450.

Do popředí zájmu se dostaly komentované prohlídky v rámci areálu školního statku.

Příchozí hosté měli jedinečnou příležitost nahlédnout zblízka do objektů zemědělské prvovýroby i do učeben studentů, kde vznikly nové prostory praktického vyučování.

V konferenčním sále proběhl odborný seminář na téma Zemědělství v Turecku, Ing. Jiřího Svobody.

Projížďka kočárem s koňským spřežením Zemského hřebčince po areálu statku je již tradicí. Tentokrát se slavnostního zahájení zúčastnili i zástupci Sboru Selkých jízd Jana Žižky z Trocnova. 

Zpestřením letošního programu byl křest hřebečka Al Capone T.

Nádvoří statku zaplnila výstava zemědělských strojů. Hosty zaujaly nejen historické stroje, které stojí v depozitu školního statku, ale i ty nejmodernější mechanizační pomocníci obchodních partnerů. O prezentaci své moderní techniky projevila zájem celá řada firem.

Nedílnou součástí akce byly i letos velmi zajímavé výstavy a odborné poradny. Nechyběla výstava minerálů s poutavým výkladem, zaujala i odborná poradna práce se včelami. Již tradičně velký zájem vzbudily ukázky prací se zvířaty. Ukázka práce s koňmi, předváděna převážně našimi studenty, probíhala na novém kolbišti s nejmodernějším povrchem a překážkami.  Stříhání ovcí a ošetřování paznehtů skotu jsou již tradičně expozice hojně navštěvované.

Samozřejmou součástí Dne zemědělce byla prohlídka pavilonů drobnochovu, kde školní statek chová kolekci plemen králíků, ovcí, koz a drůbeže, včetně převážné většiny plemen genových rezerv zvířat ČR.

Roztomilá mláďata budila pozornost nejen těch nejmenších hostů. Největší zájem vzbuzovala čerstvě narozená selátka, ale i chovné kusy prasat – pro svoji velikost.

Pokud hosté projevili zájem, byl jim podán i odborný výklad. A zájem opravdu byl.

Program pokračoval sobotní částí – prohlídkami jednotlivých pavilonů. Pokud měli hosté zájem, byla pro ně prohlídka komentovaná.

Na školním statku SZeŠ Písek je vždy na co se podívat a návštěva je příjemným zážitkem pro malé i velké.

Tak nezapomeňte – Střední zemědělská škola v Písku pořádá nejen Den zemědělce v areálu školního statku v Doběšicích, ale i Dny otevřených dveří, Dny pro ZŠ a další akce a my vás všechny srdečně zveme!

Info a foto:

https://www.jcted.cz/77042-skolni-statek-otevrel-sve-brany-k-videni-byl-i-krest-hribete/#google_vignette

Ing. Marie Procházková

ředitelka školy