382 271 256

skola@szespisek.cz

Beseda s vícehejtmanem Jihočeského kraje, panem Mgr. Františkem Talířem

V minulých dnech navštívil naši školu 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje, pan Mgr. František Talíř.  Protože v jeho kompetenci je mimo jiné oblast Životního prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti a Regionálního rozvoje, měli studenti možnost se ptát na problematiku, která je jim blízká a zajímá je.

Besedy na aktuální témata se zúčastnili studenti 3. a 4. ročníků.  Pan náměstek velmi poutavě seznámil studenty se svojí nedávnou cestou na Ukrajinu. Ochotně odpovídal na otázky, které studenty zajímaly a směřovaly  na zcela jiné oblasti.

Studentům se beseda líbila, dozvěděli se spoustu zajímavých informací a pan náměstek přislíbil další návštěvu.

Ing. Marie Procházková
ředitelka školy