382 271 256

skola@szespisek.cz

Střední zemědělská škola v Písku slaví 150. výročí založení

Každé výročí si zasluhuje oslavu. Pokud je to 150. výročí založení, je na místě oslava o to větší. Střední
zemědělská škola v Písku je jednou z nejstarších středních škol ve městě. Patří i k nejstarším školám
svého druhu v České republice.

Není jisté zda, když bylo v roce 1868 z podnětu V. Janoty vytvořeno 24-členné družstvo pro založení
rolnické školy v Písku, předpokládalo takto dlouhou dobu trvání.

6. prosince 1870 byla zahájena výuka I. ročníku rolnické školy. Od té doby prošla škola vývojem, ve
kterém se odrazila nejedna dějinná událost. Historie sahá z dob Rakousko – uherské monarchie, přes
období 1. světové války a období 1. republiky, přes nelehké období 2. světové války a přes období
socialismu až k dnešku. Škola může směle rekapitulovat. Došlo k mnoha podstatným změnám, škola
se rozvíjela, rozšiřovala, samozřejmě, čelila i nepříznivým letům, ale obstála a dokázala, že zemědělští
odborníci jsou pro naši společnost nepostradatelní.

Od skromných začátků se postupně stala moderní institucí, s kvalitně vybavenými odbornými a
jazykovými učebnami, laboratořemi, s rozlehlou školní zahradou. SZeš v Písku má, jako jedna z mála
zemědělských škol, vlastní školní statek. Tato podstatná součást školy je zárukou kvalitní odborné
přípravy žáků pro budoucí uplatnění v zemědělské praxi. Bez školního statku si studium na
zemědělské škole v Písku již nedovedeme představit.

Škola má a vždy měla velmi kvalitní pedagogický sbor. Je složen z odborníků, kteří přesně ví, co je pro
výuku důležité. Vedou studenty k lásce k přírodě, k ochraně životního prostředí, k zodpovědnému
chování v otázkách udržitelného hospodaření v krajině. Není to ani samozřejmé, ani jednoduché.

Zemědělská škola v Písku je již nedílnou součástí života města i celého regionu. Pevně věřím, že škola
má před sebou skvělou budoucnost a přeji si, aby škola dále prosperovala, aby vychovávala
zemědělské odborníky a abychom mohli slavit další významná výročí.

Ing. Marie Procházková, ředitelka SZeŠ Písek