382 271 256

skola@szespisek.cz

Odborná exkurze – Šumava

V posledních zářiových dnech se vydali žáci maturitního ročníku Střední  zemědělské školy v Písku oborů agropodnikání, ekologie a životní prostředí,  ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov na odbornou exkurzi. Akce byla  zaměřená na možnosti čerpání dotací z PRV 2014-2020, představení  inspirativních projektů a způsoby hospodaření na Šumavě.  

Svou cestu začali mladí budoucí zemědělci a ekologové na farmě v  Truskovicích, kde se seznámili s nakládáním s odpady v provozu kompostárny.  Prohlédli si nádrž na zadržování vody v krajině a sad s různými odrůdami  jablek, který je celý pod závlahovým systémem. Na závěr je absolvent SZeŠ  v Písku seznámil s připravovaným projektem minipivovaru.  

Přehlídka farem pokračovala v Bílku na ekologické Kozí farmě. Prohlédli  jsme si provoz, chovné stádo, vyslechli historii, plány do budoucna a mnozí  prvně ochutnali kozí mléko a sýr.  

Poslední zastávkou prvního dne byl farmový chov daňků a jelenů v Husinci. V chovném stádě na farmě v Kratušíně právě probíhala říje a naskytla  se příležitost sledovat souboj dominantních samců ze vzdálenosti několika  desítek metrů. Úžasná scenérie bitvy brala dech.  

Ubytování a stravování zajistil účastníkům penzion U Babůrku, kde byl  prostor k diskusi o shlédnutém programu.  

Druhý den ráno se všichni přesunuli na Michlovu Huť na rodinnou farmu.  Spektrum jejich činností je velmi rozmanité. Chovají plemeno šumavských ovcí  ve všech 8 chovných liniích a spolupodílí se na jejich udržení i pro budoucí  generace. Vystavěli moderní ovčín splňující nejnáročnější požadavky chovu a  zdejšího prostředí. Na přilehlých pastvinách vykrmují skot, který má pro zimní  období k dispozici novou halu a nově zrekonstruovaný seník. Dalšími aktivitami  je poradenská činnost, provozování penzionu a lyžařského vleku. Nejnovějším  projektem, který se právě začíná realizovat je znovuvýstavba rybníka o celkové  rozloze cca 0,75 ha.  

Po obědě nás čekala prohlídka farmy Salers ve Stachách. Pozorným  průvodcem byl absolvent SZeŠ Písek z roku 2014. Velmi zajímavé francouzské  plemeno skotu salers představil z těsné blízkosti přímo v pastevním areálu.  Následovala prohlídka zimoviště a prostorů chladírny s bourárnou pro následné  zpracování poražených kusů, která rozšířila odborné znalosti zúčastněných.  

Poté se všichni přesunuli na farmu do Úbislavy, kde se zabývají  přirozeným chovem a výcvikem koní. Absolventka SZeŠ Písek předvedla  mladého 3letého hřebečka ve volnosti a ukázala přirozený výcvik a  komunikaci v pískové kruhové ohradě. Odvážní měli možnost si tento způsob  práce vyzkoušet na vlastní kůži. Druhou ukázkou byl výcvik psů základní  kynologické organizace Vimperk k různým účelům (základní poslušnost, agility,  obrany i zadržení pachatele). 

Podvečer druhého dne vyplnila zastávka na Jezerní slati. Jedná se o  rozsáhlé vrchovištní rašeliniště rozkládající se mezi Kvildou a Horskou Kvildou.  Na naučné ministezce se aktéři seznámili s typickou flórou a faunou.  

Poslední den akce následovala prohlídka firmy, která svojí rozlohou a  velikostí stáda skotu patří k velkým podnikům ve zdejší oblasti a disponuje  nejmodernější technikou pro pícninářský program. Přítomní si mohli podrobně prohlédnout a mnozí vyzkoušet několik typů traktorů značky Fendt, žacích  strojů, shrnovačů, sběrací vůz a další. Mnohé zaujal podrobný výklad a  prohlídka zimoviště pro skot s důmyslným systémem krmení, který zamezuje  zbytečným ztrátám rozšlapem.  

Šumavský pobyt byl třetí den zakončen návštěvou pstruhařské farmy  Mlýny, kde jsme se seznámili s recirkulační farmou na odchov pstruha  duhového. Zajímavou součástí byla zpracovna sladkovodních ryb a seznámení  s výstavbou nových prostor.  

 Všichni přednášející podrobně seznámili účastníky exkurze s vlastními  zkušenostmi s čerpáním dotací PRV a představili zrealizované projekty jako  příklady dobré praxe.  

ing . Pavlína Bernadová   ing. Martin Hřebejk