382 271 256

skola@szespisek.cz

Oslavy se vydařily

Navzdory počasí i jiným vlivům, ve dnech 7. a 8. října 2021 proběhly Oslavy 150. výročí založení školy. Celá akce probíhala pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana a hejtmana jihočeského kraje, MUDr. Martina Kuby.

Cílem akce bylo oslavit výročí školy, která je jednou z nejstarších škol v Písku a jednou z nejstarších zemědělských škol u nás. Škola, jako jedna z mála zemědělských škol má školní statek s aktivní zemědělskou prvovýrobou, který je primárně určen pro odbornou praxi žáků školy.

Nedílnou součástí oslav bylo přiblížení zemědělství široké veřejnosti a posílit zájem o studium zemědělství mezi mladými lidmi, ukázat, že zemědělství je moderním, rychle se rozvíjejícím odvětvím a je nedílnou součástí našeho každodenního života.

Ostatně, to, že tomu tak je, dokazuje i fakt, že škola za celou dobu svého trvání připravila do profesního života bezmála 7 tisíc absolventů, přestála se ctí všechny nepříznivé roky a v současné době vzdělává nové zemědělské a ekologické odborníky.

Oslav se zúčastnila celá řada velmi významných hostů, mimo jiných děkan Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., tajemnice Agrární Komory ČR Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., ředitelka Regionální agrární komory České Budějovice Ing. Hana Šťastná, doc. Milada Švecová, CSc., předsedkyně Klubu ekologické výchovy z UK Praha, zástupci spřátelených středních z celé republiky a základních škol z okolí, zástupci spolupracujících firem a další hosté. Nechyběli ani představitelé Města Písku v čele se starostkou paní Mgr. Evou Vanžurovou, místostarostou a poslancem JUDr. Ondřejem Veselým, vedoucí odboru školství a kultury Ing. Marií Cibulkovou.

Oslavy byly obohaceny o účast kočáru s koňmi ze Státního hřebčince Písek, s účastí ředitele a exsenátora Ing. Karla Kratochvíle. Dále se oslav zúčastnila formace Sboru Selských jízd Jana Žižky z Trocnova, v čele s jednatelem Selské jízdy ze Štěkně panem Františkem Sáčkem.

Úvodem oslav vystoupili žáci naší školy s pásmem písní, básní a hudebních čísel a setkali se s nemalým úspěchem.

Po oficiální čtvrteční části pokračovaly oslavy ještě v pátek Dnem otevřených dveří ve škole i v objektech školního statku. Ten, v rámci oslav, navštívila nemalá část účastníků.

Celá oslava, byť o jeden rok odložena, se velmi vydařila a již nyní se těšíme na další akce, na další možnost setkání s přáteli a příznivci a podporovateli školy. 

Videa, natočená v průběhu oslav, si můžete pustit na kanále YouTube, foto je v galerii.

Ing. Marie Procházková, ředitelka školy