382 271 256

skola@szespisek.cz

Odborný seminář: „Inseminace ovcí a koz“ na školním statku.

Dne 13.10.2021 se na Střední zemědělské škole v Písku uskutečnil odborný seminář na téma: „Inseminace ovcí a koz“. Seminář probíhal pod vedením Ing. Martina Ptáčka, Ph.D. a Ing. Filippa Georgieviče Savvulidi, Ph.D., pracovníků Katedry chovu hospodářských zvířat České zemědělské univerzity v Praze. Seminář cílil na nejmodernější informace v oblasti biotechnologických metod u malých přežvýkavců. Teoretická část se týkala především souhrnu výhod umělé inseminace v chovu hospodářských zvířat, běžně využívaných inseminačních technik skotu, ovcí a koz a laboratorních analýz inseminačních dávek (Computer Assisted Sperm Analysis a průtoková cytometrie). V rámci teoretické časti semináře proběhlo i představení nové generace přístrojů CASA – iSperm; přístroj využívající platformu chytrého telefonu. Následná praktické část semináře zahrnovala ukázku správného způsobu cervikální inseminace ovcí chlazeným beraním spermatem.

MVDr. Tomáš Haloun