382 271 256

skola@szespisek.cz

Realizace projektu DEN ZEMĚ

Naši studenti při odborné práci v laboratoři při rozborech vzorků vody.