382 271 256

skola@szespisek.cz

Studenti SZeŠ Písek oslavili Den Země

Ve dnech 21. a 22. dubna 2023 se konaly oslavy Dne Země v Písku. Velmi bohatého programu se aktivně zúčastnili i studenti SZeŠ. Naši studenti, se se svým panem učitelem rozhodli, že zjistí, jaká je kvalita vody, kterou pijeme a používáme ve městě. Ve spolupráci s vodňanskou Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity odebírali vzorky vody z Otavy, a to před Pískem a za ním a také na čistírně odpadních vod. Ve své práci se zaměřili na přítomnost léčiv ve vodě. V pátek 21. 4. 2023 prezentovali v sále městské knihovny výsledky své práce, na kterých intenzivně pracovali několik týdnů. Odběry vzorků a jejich rozbory v laboratoři vzali velmi zodpovědně, aby bylo vše průkazné.  Výsledky byly velmi zajímavé a částečně i překvapující. Možná si ani neuvědomujeme, že bychom se měli k vodě chovat zodpovědněji. Naši studenti dostali nabídku na další spolupráci a budou ve své činnosti pokračovat.

Ing. Marie Procházková, ředitelka školy