382 271 256

skola@szespisek.cz

Odborný seminář

Dne 23.10.2023 se na Střední zemědělské škole v Písku uskutečnil odborný seminář na téma: „ Význam inseminace jako důležité biotechnologické metody v chovech hospodářských zvířat„. Seminář probíhal pod vedením Ing. Martina Ptáčka, Ph.D. a Ing. Filippa Georgieviče Savvulidi, Ph.D., pracovníků Katedry chovu hospodářských zvířat České zemědělské univerzity v Praze. Seminář cílil na nejmodernější informace v oblasti biotechnologických metod u malých přežvýkavců. Teoretická část se týkala především souhrnu výhod umělé inseminace v chovu hospodářských zvířat, běžně využívaných inseminačních technik skotu, ovcí a koz a laboratorních analýz inseminačních dávek (Computer Assisted Sperm Analysis a průtoková cytometrie). V rámci teoretické časti semináře proběhlo i představení nové generace přístrojů CASA – iSperm; přístroj využívající platformu chytrého telefonu. Následná praktická část semináře byla zaměřena na ukázku správného způsobu cervikální inseminace ovcí chlazenými inseminačními dávkami beranů původní valašské ovce.

Ing. Marie Procházková

ředitelka školy